Εύδοξος ο Κνίδιος


Εύδοξος ο Κνίδιος
(Κνίδος 408 – 355 π.Χ.). Αστρονόμος, μαθηματικός, μετεωρολόγος, γεωγράφος, γιατρός και φιλόσοφος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και γι’ αυτό ονομάστηκε Ε. ο Ένδοξος. Ίδρυσε την ονομαστή σχολή της Κυζίκου και δίδαξε θετικές επιστήμες στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ίδρυσε το πρώτο επιστημονικό αστεροσκοπείο, περιέγραψε τους αστερισμούς και εισήγαγε την έννοια της ουράνιας σφαίρας. Προσπάθησε να εξηγήσει με μαθηματικό τρόπο τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και θεωρείται ο θεμελιωτής της μαθηματικής αστρονομίας. Η πρωτοτυπία του ως γεωμέτρη αποδεικνύεται από το 5o βιβλίο του Ευκλείδη, του οποίου το περιεχόμενο αποδίδεται σε αυτόν. Είναι σχεδόν βέβαιο πως ο Ε. είναι ο πρώτος που απέδειξε ότι ο όγκος της πυραμίδας είναι το 1/3 του γινομένου του εμβαδού της βάσης της επί το ύψος της και ότι ο λόγος των όγκων δύο σφαιρών είναι ίσος με τον λόγο των κύβων των διαμέτρων τους. Στον Ε. αποδίδεται η διατύπωση και εφαρμογή ενός αξιώματος που είναι ισοδύναμο με τον γνωστό αξίωμα του Αρχιμήδη. Η σχετική πρόταση διατυπώνεται σήμερα με τον τίτλο αξίωμα των Αρχιμήδη-Ε. ως εξής (σχετικά με τους πραγματικούς αριθμούς): «για κάθε ζεύγος πραγματικών αριθμών α, β με τον α θετικό υπάρχει φυσικός αριθμός ν με να>β». Ο Ε. βελτίωσε τη μέθοδο εξάντλησης του Αρχιμήδη, ο οποίος υπήρξε ο πρόδρομος του απειροστικού λογισμού.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Евдокс Книдский — В Википедии есть статьи о других людях с именем Евдоксий. Евдокс Книдский др. греч. Εὔδοξος ὁ Κνίδιος Дата рождения: ок. 408 год до н. э. Место рождения …   Википедия

  • Eudoxus of Cnidus — (Greek Εὔδοξος ὁ Κνίδιος) (410 or 408 BC ndash; 355 or 347 BC) was a Greek astronomer, mathematician, scholar and student of Plato. Since all his own works are lost, our knowledge of him is obtained from secondary sources, such as Aratus s poem… …   Wikipedia

  • ЕВДОКС КНИДСКИЙ — (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος) (ок. 408 – ок. 355 до н.э.) – др. греч. астроном, врач, философ и математик, значит. число геометрич. доказательств к рого вошло в Начала Эвклида. В философии, следуя в основном Платону, Е. К. пытался модифицировать его учение …   Философская энциклопедия

  • ЕВДОКС КНИДСКИЙ —     ЕВДОКС КНИДСКИЙ (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος) (ок. 390 337 до н. э.), др. греч. ученый и философ, один из самых блестящих интеллектуалов эпохи Платона и Аристотеля.     Жизнь. Основной источник сведений о жизни Е. Диоген Лаэртий (D. L. VIII 86 91).… …   Античная философия

  • Δήλιον πρόβλημα — Το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου. Ονομάστηκε Δήλιον από το νησί Δήλος, στους κατοίκους του οποίου δόθηκε χρησμός από το μαντείο των Δελφών να διπλασιάσουν έναν βωμό του Απόλλωνα, που είχε σχήμα κύβου. Από γεωμετρική άποψη, το Δ.π. είναι… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.